Hizmetler

e-Fatura Hizmeti

e-Fatura, her iki tarafın da elektronik fatura kullanıcısı olduğu durumlarda sistemde tanımlı kullanıcıların Gelir İdaresi Başkanlığı’nın belirlediği UBL-TR standardında oluşturulan e-faturalarının Maliye’nin sunucuları üzerinden hızlı ve güvenli olarak alıcı ve satıcıya iletilmesi hizmetidir. e-Fatura Saklama Hizmeti, e-Fatura Hizmeti içerisinde sunulmaktadır. Kullanıcılar önceki dosyalarını saklamak isterse ücret ödeyip saklama hizmeti satın alacaktır. Fakat geçiş sonrası oluşturacağı dosyalar için saklama hizmeti satın almayacaktır.

e-Defter Hizmeti

Çok yakında

E-Arşiv Hizmeti

e-Arşiv, e-fatura kapsamında olmayan vergi mükellefi tüzel kişilere ve aynı zamanda vergi mükellefi olmayan gerçek kişilere Gelir İdaresi’nin belirlediği şartlara uygun olarak elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza edilmesi ayrıca GIB’e raporlanması hizmetidir . e-Arşiv Saklama Hizmeti, e-Arşiv Hizmeti içerisinde sunulmaktadır. Kullanıcılar önceki dosyalarını saklamak isterse ücret ödeyip saklama hizmeti satın alacaktır. Fakat geçiş sonrası oluşturacağı dosyalar için saklama hizmeti satın almayacaktır.

e-İrsaliye Hizmeti

e-İrsaliye, kağıt irsaliye ile aynı nitelikte fakat dijital ortamda düzenlenen elektronik bir belgedir. Sevk irsaliyesi kullanan firmalar kağıt olarak irsaliye düzenlerken e-irsaliyeye geçiş yapan firmaların Gelir İdaresi Başkanlığı’nın belirlediği UBL-TR standardında oluşturulan e-irsaliyeleri Maliye’nin sunucuları üzerinden hızlı ve güvenli olarak alıcı ve satıcıya iletilmesi hizmetidir. e-İrsaliye Saklama Hizmeti, e-İrsaliye Hizmeti içerisinde sunulmaktadır. Kullanıcılar önceki dosyalarını saklamak isterse ücret ödeyip saklama hizmeti satın alacaktır. Fakat geçiş sonrası oluşturacağı dosyalar için saklama hizmeti satın almayacaktır.

e-Müstahsil

Müstahsil makbuzu, gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden mal satın alınmasında fatura yerine geçen, ticari bir vesika olarak kullanılan kâğıt müstahsil makbuzuyla aynı hukuki niteliklere sahip elektronik belgelerin dijital ortamda düzenlenmesi ve Gelir İdaresi Başkanlığı’na elektronik ortamda raporlanması hizmetidir. e-Müstahsil Saklama Hizmeti, e-Müstahsil Hizmeti içerisinde sunulmaktadır. Kullanıcılar önceki dosyalarını saklamak isterse ücret ödeyip saklama hizmeti satın alacaktır. Fakat geçiş sonrası oluşturacağı dosyalar için saklama hizmeti satın almayacaktır.

IAS Dijital Portal

Mart ayında hizmete başlayacaktır.

Kontör Kullanımı

e-Fatura Gönderilen / alınan her e-Fatura ve e-Fatura yanıtları ayrıca hesaplanır. Saklama hizmeti dahildir. Her e-Fatura 1 Kontör

e-Arşiv Gönderilen her e-Arşiv fatura için hesaplanılır. Saklama hizmeti dahildir. Her e-Arşiv 1 Kontör

e-İrsaliye Gönderilen / alınan her e-İrsaliye ve e-İrsaliye yanıtı ayrıca hesaplanır. Saklama hizmeti dahildir. Her e-İrsaliye 1 Kontör

e-Müstahsil Gönderilen her e-Müstahsil Makbuzları ayrıca hesaplanır. Saklama hizmeti dahildir. Her e-Müstahsil 1 Kontör

e-Fatura / e-Arşiv / e-İrsaliye Saklama IAS Dijital’e geçmeden önce oluşan belgelerin saklama hizmetini kapsar. IAS Dijital bünyesinde oluşturulan elektronik belgeler saklama hizmetine dahildir. Bu belgeler için kontör düşümü olmayacaktır. Her 5 belge 1 kontör

Faaliyetlerimiz