E-DEFTER

e-Defter Nedir?

e-Defter sistemi, şirketlerin defter tasdik ve denetim gibi işlemlerini kolaylaştırmak amacı ile geliştirildi. e-Defter Uygulaması ile Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterler, elektronik olarak imzalanır, değişmezliği garanti altına alınır ve elektronik ortamda saklanır.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan en güncel versiyonlarla uyumlu şekilde yönetilebilen e-Defter uygulaması, muhasebe belgeleri ve e-defter tanımlamalarını kullanarak yevmiye defteri, yevmiye defteri beratı, kebir defteri ve kebir defteri beratları ilgili standart kontrolleri gerçekleştirebilir. Mali mühür ve zaman damgası XBRL formatında oluşturulabilir. Oluşturulan defter ve beratlar sistem içerisinden görüntülenebilir ve kontrol edilebilir.

e-Defter ile Avantaj Elde Edin

  • Uzaktan erişim/denetim yapılabilir
  • Gelir İdaresi Başkanlığı’na yapılacak yasal bildirim süreci otomatikleştirilebilir
  • Defter kayıtlarında hata oranını düşürülür
  • İş gücü ve zaman tasarrufu sağlanır
  • İç denetim ve hesap verebilirliği artırılır
  • Denetim ve yönetim faaliyetlerinde hız ve etkinlik sağlanır
  • e-kayıtların orijinalliğinin korunması ve e-denetim için uygun altyapı sağlanır