Hakkımızda

Misyon : İş birliğine dayalı proaktif bir yaklaşım ile esnek, etkili ve kalıcı çözümler sunarak paydaşlarımızın e-dönüşüm süreçlerinin sorunsuzca işlemesini ve sürekliliğini sağlamak.

Vizyon : Her ölçek ve sektörden kuruma dijital dönüşüm süreçlerinde rehberlik etmek , etkili ve kalıcı çözümleri ile sektöre yön vermek.

IAS Dijital Hakkında

IAS Holding oluşumu olarak kurulan IAS Dijital Dönüşüm Teknolojileri şirketi, e-Dönüşüm faaliyetlerini sürdüren firmalara, yetkin ve alanında uzman geliştirmeci, sistem ve destek kadrosu ile entegrasyon süreçlerinde sürekli ve proaktif bir yaklaşımla hizmet vermek amacıyla kuruldu. IAS Dijital, IAS Holding’in 35 yıla yakın sektör tecrübesini elektronik dönüşüm tecrübesi ile harmanladı. Böylece, bütün üçüncü parti yazılımlarla tam entegrasyon kabiliyetine sahip altyapısıyla, e-Dönüşüm belge ürünlerini kullanıcılarına ulaştırmakta ve yenilikler ile mevzuat değişikliklerine hızlı adaptasyon sağlamakta. 2022 yılı başında kurulan firma, e-Fatura, e-Arşiv, e-İrsaliye ve e-Müstahsil entegratörlüğü hizmetlerine başlamış olup bütün e-Dönüşüm süreçlerini kapsayacak yeni hedef ve vizyonları ile günden güne büyümeyi hedeflemekte.