E-İRSALİYE

e-İrsaliye nedir?

e-İrsaliye uygulamasıyla kullanıcılar satış, satınalma, transfer gibi süreçlerinde takip ettikleri tüm envanter hareketlerini uygulama üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) sistemine kolayca aktarabilirler.

e-İrsaliye modülü sayesinde GİB’e veri girişi sağlanarak, yapılan işlem hem GİB’e hem de karşı taraftaki muhataba raporlanmış olur. Firma işlem yaptığı anda karşısındaki muhatap işlemi anlık olarak takip edebilir. caniasERP Mail Uygulaması Modülü entegrasyonu sayesinde de oluşturulan e-İrsaliye belgesi karşı tarafa e-posta yolu ile iletilebilir. Aynı şekilde firmaya gelen e-İrsaliyeler bu uygulama ile alınıp diğer modüller ile entegrasyonu sayesinde manuel veri girişine gerek duymadan irsaliyelerini ilgili modüllere aktarabilirler. 

e-İrsaliye ile Avantaj Elde Edin

  • İrsaliyeler tek bir merkezi sistem üzerinden denetlenebilir
  • Kâğıt evraklar ile yürüyen süreçlerin denetim ve yönetimi kolaylaşır
  • Kâğıt tüketiminin ve nakliye ihtiyacının azaltılması yoluyla doğal çevrenin korunmasına katkı sağlanır
  • İş süreçleri hızlanır
  • Postalama masrafları ve teslim süreleri ortadan kalkar
  • İrsaliye bilgilerinin anında kontrolü sağlanır
  • Hata tespit ve itiraz süreleri kısalması
  • Anlık ve otomatik veri akışı ile hata ihtimalleri en aza indirilir